تعریف مدل تعالی منابع انسانی
تعریف مدل تعالی منابع انسانی
*تعریف مدل تعالی منابع انسانی*

در دنیای امروزی، همه چیز به سرعت در حال تغییر و تحول است. به صورتی که وابستگی میان کشورها، اجتماعات، سازمان ها و اقتصاد به طرز پیچیده ای رو به افزایش می باشد. به همین خاطر تمام سازمان ها برای اینکه بتوانند در چنین شرایط رقابتی ای در بازار باقی بمانند، لازم است تا بهبود پیدا کنند و دست به نوآوری های مختلفی بزنند. همین جاست که مسئله مدل تعالی منابع انسانی اهمیت پیدا می کند. در واقع این مدل به سازمان ها کمک می کند تا پیچیدگی های این دنیای رقابتی را مدیریت کنند.

ادامه مطلب
الگوهای رفتار سازمانی
الگوهای رفتار سازمانی
*الگوهای رفتار سازمانی*

مدیران و رهبران هر سازمانی به شکل ناخواسته در محیط کاری خود به الگوی دیگر اعضای سازمان تبدیل می شوند. از همین رو هر مدیر باید آگاهی کامل و درستی در مورد الگوهای رفتار سازمانی یک رهبر داشته باشد تا به این صورت بتواند فرهنگ و رفتار درست را در سازمان خود اشاعه دهد و سبب ارتقا و پیشرفت کارمندان خود و در نتیجه سازمان شود.

ادامه مطلب
اهداف مدیریت رفتار سازمانی چیست؟
اهداف مدیریت رفتار سازمانی چیست؟
اهداف مدیریت رفتار سازمانی چیست؟

محیط سازمان بر روی افکار، احساسات و اعمال اعضای آن موثر است. در مقابل نیز این افکار، احساسات و اعمال بر روی خود سازمان اثر می گذارند. مدیریت رفتار سازمانی نیز عوامل حاکم بر روی این تعامل را مورد تحقیق قرار می دهد. به این ترتیب سعی می کند تا رفتارهایی را که به اثربخشی و بقای سازمان کمک می کنند را شناسایی نماید و آنها را تقویت کند.

ادامه مطلب
تاریخچه شکل گیری مدیریت رفتار سازمانی
تاریخچه شکل گیری مدیریت رفتار سازمانی
*تاریخچه شکل گیری مدیریت رفتار سازمانی*

چنانچه بخواهیم تاریخچه مدیریت رفتار سازمانی را بررسی و مطالعه کنیم، باید به ریشه های آن در تئوری های مدیریت رجوع کنیم. در واقع، در اواسط سال های ۱۷۶۰ و با وقوع انقلاب صنعتی، نظریه ماکس وبر در مورد سازمان و فناوری های جدید و تطابق با روش های تازه تولید گسترش پیدا کرد. همین موضوع باعث شد تا در این دوره دیدگاه سازمان نسبت به نیروی انسانی تغییر پیدا کند.

ادامه مطلب
تاثیرات رفتار سازمانی بر سازمان ها
تاثیرات رفتار سازمانی بر سازمان ها
*تاثیرات رفتار سازمانی بر سازمان ها*

مطالعه رفتار سازمانی باعث می شود تا مدیران سازمان بتوانند درک بهتری نسبت به رفتار اعضای داخل سازمان پیدا کنند. این موضوع باعث می شود تا سازمان پیشرفت بیشتری داشته باشد. در واقع سازمان ها می توانند با استفاده از علم رفتار سازمانی عملکرد بهتری در جهت تحقق اهدافشان داشته باشند.

ادامه مطلب
دیدگاه و رویکردهای مختلف در مورد رفتار سازمانی
دیدگاه و رویکردهای مختلف در مورد رفتار سازمانی
*دیدگاه و رویکردهای مختلف در مورد رفتار سازمانی*

اجتماع انسان در طول زمان بزرگ تر شده است. توجه به رفتار انسان ها در موقعیت ها و مکان های مختلفی همچون جامعه، محل کار و غیره باعث شده تا مبحث نسبتا جدیدی در علم روانشناسی و مدیریت مطرح گردد. این مبحث جدید، رفتار سازمانی نام دارد. بر اساس این مبحث رفتارهای افراد در داخل سازمان بررسی  می گردد.

ادامه مطلب
مراحل مختلف برنامه ریزی منابع انسانی
مراحل مختلف برنامه ریزی منابع انسانی
*مراحل مختلف برنامه ریزی منابع انسانی*

خوشبختانه سازمان های امروزی نسبت به منابع انسانی خود، به دید یک مزیت کمی نگاه نمی کنند. بلکه منابع انسانی هر سازمان مجموعه از استعدادها، توانایی های خلاقانه، مهارت و دانش به حساب می آید که سبب پیشرفت و توسعه کسب و کار و سازمان می گردد. به همین خاطر برنامه ریزی منابع انسانی از اهمیت زیادی در سازمان برخوردار می گردد.

هدف اصلی از برنامه ریزی منابع انسانی، فراهم نمودن تعداد مطلوب کارمندان برای به وجود آوردن سود بیشتر برای سازمان می باشد. از آنجایی که در طول زمان اهداف سازمان ها تغییر پیدا می کند، برنامه ریزی های منابع انسانی نیز به طور منظم طراحی و تدوین می گردند.

از دیدگاه متخصصان این حوزه چندین مرحله برای اجرای برنامه ریزی های منابع انسانی در نظر گرفته شده است، که ما سعی داریم در این مطلب به برخی از آنها اشاره کنیم.

ادامه مطلب
متغیرهای سازمانی و داخلی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی
متغیرهای سازمانی و داخلی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی
*متغیرهای سازمانی و داخلی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی*

تمامی مدیران سازمان ها باید عوامل موثر و متغیرهایی را که روی امور درونی سازمان از جمله برنامه ریزی منابع انسانی، اثرگذار هستند، شناسایی کنند. به این صورت می توانند با وضعیت پیش آمده خود را انطباق دهند. همچنین از فرصت هایی که توسط شناخت این وضعیت به دست آورده اند، بهره ببرند.

در واقع عوامل بسیار مختلفی بر روی کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی اثر می گذارد. برخی از این عوامل داخلی هستند و درون سازمان رخ می دهند. برخی دیگر از این عوامل خارجی هستند و تاثیرات خود را از محیط خارج از سازمان می گذارند. در ادامه به بررسی تمامی این عوامل خواهیم پرداخت.

رویکردهای مختلف برنامه ریزی منابع انسانی
رویکردهای مختلف برنامه ریزی منابع انسانی
*رویکردهای مختلف برنامه ریزی منابع انسانی*

هدف از برنامه ریزی منابع انسانی این است که برنامه های مختلفی بر اساس پیش بینی های انجام شده و برای به کارگیری افراد در پست های خالی سازمان تدوین گردد. پیش بینی های سازمان شامل این موارد می شود که پست های شغلی که انتظار می رود، خالی گردد. دوم اینکه این پست های خالی باید به وسیله داوطلبان خارجی پر شود یا توسط داوطلبان داخلی احراز شود.

از همین رو مدیران منابع انسانی باید قادر باشند که نیازمندی های منابع انسانی در آینده را پیش بینی کنند. سپس تعیین نمایند که این منابع را از کجا به دست خواهند آورند. به این منظور باید سه مجموعه پیش بینی داشته باشند.

ادامه مطلب
اجزای برنامه ریزی منابع انسانی
اجزای برنامه ریزی منابع انسانی
*اجزای برنامه ریزی منابع انسانی*

عموما برای برنامه ریزی منابع انسانی، جزئیاتی در نظر گرفته می شود، که این جزئیات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در هر حال بر اساس رویکردهایی که سازمان دارد، پیش بینی های مختلفی انجام می شود. هدف اصلی از این کار، تعیین کردن تناسب و سازگاری منابع انسانی با اهداف سازمان می باشد. از آنجایی که مفهوم عرضه و تقاضا در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است، بر روی این زمینه تمرکز زیادی می شود.

جزئیات برنامه ریزی منابع انسانی، از موارد مختلفی تشکیل می شود. این موارد شامل این موارد می گردد.

ادامه مطلب