موج‌ها می‌آیند و می‌روند، همراه با موج‌های توسعه فردی و سازمانی باشید.

آخرین مقالات سایت موج ها

برای مشاهده عنوان، موس را بر روی تصویر نگه دارید و برای مطالعه کلیک فرمائید.

رویکرد مبتنی بر منابع در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مهر 17, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

آشنایی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مرداد 10, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

فسخ قرارداد کار چیست؟

تیر 14, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

خاتمه قرارداد کار

تیر 14, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

انواع قرارداد کار چیست؟

تیر 10, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

ویژگی های یک قرارداد کاری چیست؟

تیر 10, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

آشنایی با قرارداد کار

تیر 8, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

گام های اصلی و مراحل برنامه ریزی آموزشی

تیر 7, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

انواع برنامه ریزی آموزشی برای منابع انسانی

تیر 6, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

انواع برنامه ریزی آموزشی

تیر 6, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تدوین یک برنامه ریزی آموزشی موفق

تیر 4, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

برنامه ریزی آموزشی چیست؟

تیر 3, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

دسته بندی مدیریت دانش

تیر 2, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

اهداف مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟

تیر 1, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

مزایای مدیریت دانش چیست؟

خرداد 31, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

آشنایی با مدیریت دانش

خرداد 25, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تاریخچه مدیریت دانش

خرداد 23, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

معیارهای مدل تعالی منابع انسانی چیست؟

خرداد 22, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

مزایای مدل تعالی منابع انسانی

خرداد 20, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تاریخچه مدل تعالی سازمانی

خرداد 18, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

مراحل دستیابی به مدل تعالی منابع انسانی

خرداد 16, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تعریف مدل تعالی منابع انسانی

خرداد 15, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

الگوهای رفتار سازمانی

خرداد 11, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

اهداف مدیریت رفتار سازمانی چیست؟

خرداد 8, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تاریخچه شکل گیری مدیریت رفتار سازمانی

خرداد 7, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تاثیرات رفتار سازمانی بر سازمان ها

خرداد 6, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

دیدگاه و رویکردهای مختلف در مورد رفتار سازمانی

خرداد 4, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

مراحل مختلف برنامه ریزی منابع انسانی

خرداد 2, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

متغیرهای سازمانی و داخلی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی

خرداد 1, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

رویکردهای مختلف برنامه ریزی منابع انسانی

اردیبهشت 31, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

اجزای برنامه ریزی منابع انسانی

اردیبهشت 31, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تعریف برنامه ریزی منابع انسانی

اردیبهشت 29, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

روش های جانشین پروری چیست؟

اردیبهشت 27, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

مراحل مختلف جانشین پروری و مدیریت پیشرفت شغلی

اردیبهشت 27, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تاریخچه جانشین پروری

اردیبهشت 27, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

اهمیت جانشین پروری و مدیریت پیشرفت شغلی

اردیبهشت 25, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تعریف جانشین پروری

اردیبهشت 24, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

معیارهای تخصیص و اعطای پاداش

اردیبهشت 23, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

مدیریت پاداش چیست؟

اردیبهشت 21, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

اهمیت پاداش دهی برای سازمان ها

اردیبهشت 21, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

معرفی سیستم های پاداش دهی

اردیبهشت 20, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

آشنایی با سیستم پاداش و انگیزش منابع انسانی

اردیبهشت 19, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

بررسی مفاهیم بنیادین متعالی در مدیریت عملکرد

اردیبهشت 18, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

روش ساخت سیستم مدیریت عملکرد

اردیبهشت 17, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

مدل مدیریت عملکرد

اردیبهشت 16, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تعریف مدیریت عملکرد

اردیبهشت 16, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تاریخچه مدیریت عملکرد چیست؟

اردیبهشت 14, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

انواع فرهنگ سازمانی

اردیبهشت 13, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

عوامل و اجزاء تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی

اردیبهشت 12, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

ویژگی های فرهنگ سازمانی

اردیبهشت 11, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

دلایل اهمیت فرهنگ سازمانی

اردیبهشت 10, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

فرهنگ و ارزش های سازمانی چیست؟

اردیبهشت 9, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

ساختار سازمانی ارگانیک یا ساده چیست؟

اردیبهشت 8, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

انواع ساختار سازمانی

اردیبهشت 7, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

دلایل اهمیت وجود ساختار سازمانی

اردیبهشت 6, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تعریف ساختار سازمانی

اردیبهشت 5, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

تاریخچه ساختار سازمانی

اردیبهشت 4, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

اصول مسئولیت های اجتماعی سازمان ها

اردیبهشت 3, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

علل روی آوردن سازمان ها به مسئولیت های اجتماعی

اردیبهشت 2, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان

مزایای به کارگیری مسئولیت های اجتماعی در سازمان ها

اردیبهشت 1, 1402/توسط سید مجتبی حسنیان
بارگذاری موارد بیشتر

دوره های فعال سایت

دوره خاک (بر روی عکس کلیک کنید)

دوره نظم دهی و روتین سازی و برنامه ریزی

دوره دانه (بر روی عکس کلیک کنید)

دوره دانه (برنامه ریزی و عملگرایی)

خدمات ما

دوره های توسعه سازمانی

دوره های توسعه سازمانی ویژه مدیران سازمان جهت توسعه و بهبود در کسب و کار سازمانی است. دوره های مدیریت منابع انسانی، استراتژی، مدیریت و رهبری، مارکتینگ، فروش و سایر ماژول های سازمانی در این قالب است.

دوره های توسعه فردی

دوره های توسعه فردی تمرکز بر مهارت های شخصی دارد و منطبق بر برنامه توسعه فردی شامل مهارت های فنی و انسانی است و در جنبه های مختلف و در دسته های مهارت های بینشی، روشی و مهارت های رفتاری کار خواهد شد.

فروشگاه فایل های اختصاصی

در فروشگاه فایل های اختصاصی، کاربردی ترین فایل های راهنما و عملیاتی در جنبه های توسعه شخصی و سازمانی قرار داده شده است. چک لیست ها، دستورالعمل ها، روش های اجرایی و فایل های ویژه را از فروشگاه تهیه فرمائید.

مشاور مولف

با توجه به درخواست مخاطبین سایت، برنامه کوچ اختصاصی مشاوران طراحی شده است. در این برنامه شش ماهه به صورت ویژه و با توجه به گام‌های طراحی شده توسط تیم موج‌ها، همراه شما خواهیم بود تا در سفری ویژه و تا رسیدن به نتایج گام به گام حرکت کنیم.

استراتژی

مدیریت و استراتژی

در تیم موج‌ها متخصصین مدیریت کاربردی و استراتژی حضور فعال دارند. در این دو حوزه مقالات و محتوای کاربردی هم در سایت و هم در شبکه‌های اجتماعی تهیه شده است. تجربیات مشاوران تخصصی این دو حوزه را در سایت موج‌ها با شما به اشتراک می‌گذاریم.

برنامه ریزی به سبک موج‌ها

از رسالت های اصلی سایت موج ها توسعه علم برنامه‌ریزی تعریف شده است. بنابراین بخش زیادی از فعالیت های سایت مستقیم به موضوع برنامه‌ریزی برخواهد گشت. این بخش برای مدیران عالی و میانی و سرپرستان سازمانی و بصورت فردی نیز بسیار کاربردی خواهد بود.

چرا سایت موج ها

کاربردی بودن مطالب

از آنجا که مجموعه های تعریف شده در موج ها حاصل سال ها مشاوره کاربردی در سازمان های برتر ایرانی است و همچنین از آخرین یافته های علمی در تدوین آن ها استفاده شده است، کاربردی بودن مطالب گارانتی است.

عصاره کار مشاوران برتر

در تهیه دوره های سایت موج ها برترین مشاورین و مدرسین صنعتی همکاری داشته اند، مشاورین خبره ای که سال های متمادی در سازمان های ایرانی و در پروژه های متنوع و بزرگ، درگیر کار اجرایی بوده اند.

بروزآوری رایگان

مجموعه های سایت موج ها  در بازه های زمانی منظم بروزآوری می گردد، فایل های بروز شده برای شما به صورت رایگان ارسال خواهد گردید. بنابراین این نگرانی از بابت اکسپایر شدن محتوای تولید شده در سایت کاملاً از بین خواهد رفت.

گارانتی بازگشت وجه

مجموعه های موجود در سایت موج ها دارای گارانتی بازگشت وجه صد در صدی است، به این معنی که در صورت عدم رضایت شما از هر دوره ای در سایت و با تکمیل فرم گارانتی، وجه پرداختی شما عودت می گردد.

قیمت مناسب

اگر چه شما نمی توانید مشابه این مجموعه ها را در جایی دیگر بیابید، باز هم قیمت زیادی روی مجموعه ها گذاشته نشده است تا تمام افراد، سازمان ها و شرکت ها و تمام مدیران و صاحبان کسب و کار بتوانند آنها را تهیه کنند.

پشتیبانی فعال

شما بعد از تهیه مجموعه های سایت رها نخواهید شد و هر جا که به مشکلی برخورد کردید و یا سوال و ابهامی داشتید، می توانید از طریق صفحه تماس با ما مورد خود را مطرح کنید تا پاسخ مناسب خود را دریافت کنید.

همکاران ما

 
تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و مجمموعه های سایت موج ها محفوظ و متعلق به سید مجتبی حسنیان است. انتشار مطالب به هر نحوی غیر مجاز و غیر قانونی است و و درصورت مشاهده پیگیری قانونی انجام خواهد گرفت.