ثبت نام رایگان در خبرنامه کوتاه و جذاب ۱۱۱ مو‌ج‌ها

در خبرنامه اختصاصی ۱۱۱ موج ها هر دو هفته یک ایمیل کوتاه برای شما ارسال می‌گردد. (اولین ایمیل آموزشی هفت روز بعد از ثبت نام شما ارسال خواهد گردید.)

در این ایمیل یک ایده و نکته برای برنامه‌ریزی بهتر از ما، یک جمله یا متن زیبا از دیگران درباره توسعه فردی و یک سوال هم به عنوان سوال فلو برای تفکر و تعمق بیشتر برای شما ارسال می‌گردد.

این خبرنامه یکی از محبوب‌ترین و جذاب‌ترین خبرنامه‌ها است که با استقبال زیادی مواجه شده است و ضمناً شما هر زمان که خواستید می‌توانید لغو عضویت کنید.

۱۱۱ یعنی ۱ایده + ۱جمله + ۱سوال 

 • 1 ایده از ما

  یک ایده و نکته کوتاه از سمت ما ارسال می‌شود.

 • 1 سخن از دیگران

  یک جمله یا متن زیبای برنامه‌ریزی و مدیریتی از دیگران ارسال می‌شود.

 • 1 سوال فلو برای شما

  یک سوال برای تفکر و تامل برای شما ارسال می‌گردد.

 • هر سه تا

  در یک ایمیل اختصاصی هر دو هفته ارسال می‌شود.