داف مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟
داف مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟
داف مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟

به طور کلی و در سطح سازمانی، مدیریت دانش باعث افزایش بهره وری، نوآوری، کارایی و کیفیت می گردد. به همین خاطر هدف هر سازمانی از مدیریت نمودن دانایی و دانش خود این است که هر عملی که در سازمان صورت می پذیرد، به شکلی مدیریت گردد که روی عملکرد کارمندان تاثیر مثبتی داشته باشد.

ادامه مطلب
مدیریت توسعه شخصی

توسعه شخصی کارمندان برای سازمان دارای اهمیت زیادی می باشد. رشد و پیشرفت کارمندان موجب رشد و پیشرفت سازمان می باشد. به همین دلیل مدیران تمام توان خود را به کار می بندد تا این مهم را تحقق بخشند. مدیران برای توسعه فردی کارمندان خود روش های مختلفی دارند و تلاش می کنند با به کار بستن این روش ها کارمندان را به سوی توسعه فردی راهنمایی کنند.

Types of personal development coaching

کوچینگ توسعه شخصی انواع مختلفی دارد. همچنین برای اجرای آن باید مراحل مختلفی را طی نمود. اهمیت دارد که این مراحل طبق اولویت های تعیین شده انجام شوند. در این مطلب چند نوع از انواع کوچینگ توسعه شخصی را بررسی می کنیم و مراحل آن را به ترتیب خواهیم گفت.

خدمات کوچینگ توسعه شخصی

کوچینگ توسعه شخصی هم برای افرادی مفید است که تصمیم دارند به اهداف خود دست پیدا کنند و موفقیت کسب نمایند و هم برای کسانی که به موفقیت دست پیدا کرده اند. افرادی که به موفقیت دست یافته اند، می خواهند به موفقیت های بیشتری برسند. کوچ فردی آنها را راهنمایی می کند تا نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی بشناسند و به خواسته های خود برسند.

کوچینگ توسعه شخصی چیست؟

کوچینگ توسعه شخصی یک نوع یادگیری می باشد. اما تفاوت آن با دیگر انواع آموزش ها این است که در کوچینگ برای فرد هیچگونه باید و نبایدی تعیین نمی گردد. تنها فرد برای انجام کارهایی که او را سمت هدف هدایت می کند، راهنمایی می گردد. کوچینگ روش های مختلفی دارد و با استفاده از این روش ها به فرد متقاضی کمک می کند تا پیشرفت نماید.

قوانین مرتبط با توسعه شخصی

جان مکسول برای توسعه شخصی و پیشرفت افراد قوانینی را تعریف کرده است. این قوانین به پانزده بخش مختلف تقسیم شده اند. از نظر او توسعه فردی و بهبود افراد تنها با رعایت این قوانین و اصول امکان پذیر می باشد. در این مطلب به معرفی و بررسی این قوانین خواهیم پرداخت.

دلایل اهمیت آموزش توسعه شخصی

آموزش توسعه شخصی برای رشد و پیشرفت تمامی افراد لازم است. این گونه آموزش ها سبب می شود تا افراد در زمینه های مختلف توانمند گردند و مهارت های مختلفی کسب نمایند. اشخاص باید برای توسعه فردی از منطقه امن خود خارج شوند تا بتوانند با مدیریت زمان به موفقیت دست پیدا کنند.

روش های توسعه شخصی برای مدیران

به دست آوردن توسعه شخصی برای مدیران دارای اهمیت بالایی است. این موضوع باعث می شود تا مدیران در سازمان پیشرفت و رشد زیادی داشته باشند. در نتیجه موجب پیشرفت نیروهای انسانی و خود سازمان می گردند. آنها برای دستیابی به این مهم روش های مختلفی را به کار می بندند.

توسعه شخصی به دسته های مختلفی تقسیم می گردد. دسته هایی از قبیل مهارت های شخصی، رشد شخصی، توسعه و قدرت شخصی، بهبود شخصی و همچنین توانمندسازی شخصی. توسعه فردی هم در زندگی شخصی افراد تاثیر مثبتی دارد و هم در زندگی کاری و شغلی آنها. در این مطلب دسته بندی ها را بررسی می کنیم و از مزایای آن خواهیم گفت.

تنظیم برنامه توسعه شخصی

شما باید پیش از تنظیم برنامه توسعه شخصی نکاتی را رعایت کنید. در واقع باید شما اهداف خود را مشخص نمایید. سپس توانایی های خود را بسنجید و بررسی کنید که بر اساس آنها به چه مهارت هایی احتیاج دارید. توسعه فردی در زندگی هر فرد تاثیرات بسیار مثبتی دارد.