فسخ قرارداد کار چیست؟
فسخ قرارداد کار چیست؟
فسخ قرارداد کار چیست؟

قرارداد کاری، قراردادی است که بر اساس آن نیروی کار متعهد به انجام یک کار خاص در مقابل دریافت دستمزد می شود. این قرارداد بین دو طرف کارفرما و نیروی کار منعقد می گردد. اما ممکن است به دلایل مختلفی هر کدام از طرفین در حین انجام کار و پیش از به اتمام رسیدن آن، تصمیم به خاتمه قرارداد بگیرند. فسخ نمودن یک قرارداد و خاتمه بخشیدن به آن بدون هیچ دلیل موجه و رعایت شرایط قانونی امکان پذیر نمی باشد. این کار سبب از دست دادن مزایای قانون کار می گردد. به همین خاطر طرفین قرارداد تحت شرایط خاصی  دست به این اقدام می زنند.

ادامه مطلب
خاتمه قرارداد کار
خاتمه قرارداد کار
*خاتمه قرارداد کار*

خاتمه قرارداد کار به این معنی است که همکاری کارفرما و نیروی کار به پایان رسیده است. در واقع تمامی قراردادهای کاری تاریخ آغاز و پایانی دارند که در متن قرارداد ذکر شده است. اما در این بین علت های دیگری برای خاتمه پیدا کردن قرارداد وجود دارد. گاه این پایان همکاری با اراده و خواست طرفین صورت می پذیرد و گاه نیز این خاتمه قرارداد خارج از اراده آنها می باشد.

ادامه مطلب
انواع قرارداد کار چیست؟
انواع قرارداد کار چیست؟
انواع قرارداد کار چیست؟

قرارداد کار جزو قراردادهایی حقوقی و مشخصی می باشد که بین کارفرما و نیروی کار منعقد می گردد. هدف از انعقاد این قراردادها حفظ حقوق نیروهای انسانی و تنظیم روابط طرفین در چارچوب قانونی می باشد. اما این قراردادهای کاری به انواع مختلفی تقسیم می شوند. قراردادها با در نظر گرفتن نکته های مختلفی مانند حوزه کاری، تمایل کارفرما و نیروی کار، نوع شغل و موارد دیگر مشابه آن دسته بندی شده اند.  

ادامه مطلب
ویژگی های یک قرارداد کاری چیست؟
ویژگی های یک قرارداد کاری چیست؟
ویژگی های یک قرارداد کاری چیست؟

تنظیم یک قرارداد کاری وابسته به عوامل مختلفی همچون قوانین حاکم بر شرایط کار و نکات حقوقی مختلفی می باشد. در واقع تنظیم یک قرارداد تخصصی و محکم نیازمند آموزش در این زمینه می باشد. برخی افراد تخصص لازم در این زمینه را ندارند و دست به تنظیم قراردادهایی می زنند که عملا ایرادات و اشکالات زیادی دارد.

ادامه مطلب
آشنایی با قرارداد کار
آشنایی با قرارداد کار
*آشنایی با قرارداد کار*

مدیران سازمان ها و کارمندان آنها برای اینکه بتوانند یک همکاری دوطرفه سالم داشته باشند، نیازمند قرارداد کار می باشند. در واقع قرارداد یک سند رسمی و حقوقی برای دو طرف به حساب می آید. چنانچه هیچ گونه قراردادی بین طرفین منعقد نگردد، آینده شغلی طرفین به ویژه کارمندان به مخاطره می افتد.

ادامه مطلب