الگوهای رفتار سازمانی
الگوهای رفتار سازمانی
*الگوهای رفتار سازمانی*

مدیران و رهبران هر سازمانی به شکل ناخواسته در محیط کاری خود به الگوی دیگر اعضای سازمان تبدیل می شوند. از همین رو هر مدیر باید آگاهی کامل و درستی در مورد الگوهای رفتار سازمانی یک رهبر داشته باشد تا به این صورت بتواند فرهنگ و رفتار درست را در سازمان خود اشاعه دهد و سبب ارتقا و پیشرفت کارمندان خود و در نتیجه سازمان شود.

ادامه مطلب
اهداف مدیریت رفتار سازمانی چیست؟
اهداف مدیریت رفتار سازمانی چیست؟
اهداف مدیریت رفتار سازمانی چیست؟

محیط سازمان بر روی افکار، احساسات و اعمال اعضای آن موثر است. در مقابل نیز این افکار، احساسات و اعمال بر روی خود سازمان اثر می گذارند. مدیریت رفتار سازمانی نیز عوامل حاکم بر روی این تعامل را مورد تحقیق قرار می دهد. به این ترتیب سعی می کند تا رفتارهایی را که به اثربخشی و بقای سازمان کمک می کنند را شناسایی نماید و آنها را تقویت کند.

ادامه مطلب
تاریخچه شکل گیری مدیریت رفتار سازمانی
تاریخچه شکل گیری مدیریت رفتار سازمانی
*تاریخچه شکل گیری مدیریت رفتار سازمانی*

چنانچه بخواهیم تاریخچه مدیریت رفتار سازمانی را بررسی و مطالعه کنیم، باید به ریشه های آن در تئوری های مدیریت رجوع کنیم. در واقع، در اواسط سال های ۱۷۶۰ و با وقوع انقلاب صنعتی، نظریه ماکس وبر در مورد سازمان و فناوری های جدید و تطابق با روش های تازه تولید گسترش پیدا کرد. همین موضوع باعث شد تا در این دوره دیدگاه سازمان نسبت به نیروی انسانی تغییر پیدا کند.

ادامه مطلب
تاثیرات رفتار سازمانی بر سازمان ها
تاثیرات رفتار سازمانی بر سازمان ها
*تاثیرات رفتار سازمانی بر سازمان ها*

مطالعه رفتار سازمانی باعث می شود تا مدیران سازمان بتوانند درک بهتری نسبت به رفتار اعضای داخل سازمان پیدا کنند. این موضوع باعث می شود تا سازمان پیشرفت بیشتری داشته باشد. در واقع سازمان ها می توانند با استفاده از علم رفتار سازمانی عملکرد بهتری در جهت تحقق اهدافشان داشته باشند.

ادامه مطلب
دیدگاه و رویکردهای مختلف در مورد رفتار سازمانی
دیدگاه و رویکردهای مختلف در مورد رفتار سازمانی
*دیدگاه و رویکردهای مختلف در مورد رفتار سازمانی*

اجتماع انسان در طول زمان بزرگ تر شده است. توجه به رفتار انسان ها در موقعیت ها و مکان های مختلفی همچون جامعه، محل کار و غیره باعث شده تا مبحث نسبتا جدیدی در علم روانشناسی و مدیریت مطرح گردد. این مبحث جدید، رفتار سازمانی نام دارد. بر اساس این مبحث رفتارهای افراد در داخل سازمان بررسی  می گردد.

ادامه مطلب