دوره دانه به منظور هدف گذاری، برنامه ریزی در تمام ابعاد زندگی و عملگرایی صد در صد برای افراد توسعه گر و یادگیرنده تهیه شده است.

دوره دانه

990,000 تومان

داستان دانه: