معیارهای مدل تعالی منابع انسانی چیست؟
معیارهای مدل تعالی منابع انسانی چیست؟
معیارهای مدل تعالی منابع انسانی چیست؟

سازمان ها برای سنجش و خودارزیابی به ابزار مناسب و ویژه ای احتیاج دارند که ساختاری مدیریتی داشته باشد. مدل تعالی منابع انسانی تمام این ویژگی ها را در خود را دارد و به عنوان یک ابزار مناسب مورد استفاده مدیران قرار می گیرد. اما مدل تعالی سازمانی دارای نه معیار است که ۵ معیار آن توانمندساز و چهار معیار دیگر نتیجه می باشند.

ادامه مطلب
مزایای مدل تعالی منابع انسانی
مزایای مدل تعالی منابع انسانی
*مزایای مدل تعالی منابع انسانی*

مدل تعالی منابع انسانی به عنوان یک چارچوب مدیریتی در سطح جهانی، باعث می شود تا سازمان ها بتوانند مسیر تغییر خود را اندازه گیری و به گونه ای ارزیابی کنند. همین موضوع سبب می شود تا مدیران و سازمان ها در پی توانمندسازی کسب و کار خود برآیند و پیشرفت کنند. در واقع مدل تعالی سازمانی، یک روش مناسب برای سنجش و ارزیابی نقاط قوت و ضعف یک سازمان است، و یک مجموعه از مفروضات منسجم و گسترده را که برای مدیریت سازمان ضروری است، فراهم می سازد. به این صورت که هر یک از مدیران در سازمان ها با در نظر گرفتن روش خود، از مدل تعالی سازمانی استفاده می کنند تا بهبود یابند و پیشرفت نمایند.

ادامه مطلب
تاریخچه مدل تعالی سازمانی
*تاریخچه مدل تعالی سازمانی*

مدل تعالی سازمانی برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ مطرح می گردد. هنگامی که یکی از موسسه های معروف ژاپنی به نام JUSE یکی از معروف ترین نظریه پردازان علم مدیریت را که دکتر ادوارد دمینگ نام داشت، برای سخنرانی در مورد زمینه های مختلف کیفیت دعوت می نماید. سخنرانی وی در این زمینه باعث می شود تا این موسسه ژاپنی در سال ۱۹۵۱ به پاس خدمات او یک جایزه در زمینه کیفیت بنیان گذاری کند، و نام آن را جایزه دمینگ بگذارد.

ادامه مطلب
مراحل دستیابی به مدل تعالی منابع انسانی
مراحل دستیابی به مدل تعالی منابع انسانی
*مراحل دستیابی به مدل تعالی منابع انسانی*

واژه تعالی به معنای کمال می باشد. تمامی افراد بشر قادر هستند تا به واسطه اعمال و عملکرد خود به تعالی دست پیدا کنند. در ادبیات علم مدیریت این واژه را می توان با کیفیت معادل دانست. در واقع خیلی از نظریه پردازان علم مدیریت کیفیت را شالوده سنگ تعالی می دانند. مدل تعالی منابع انسانی در یک چهارچوب خاص قرار دارد که با طی نمودن مراحل مختلفی می توان به آن دست پیدا نمود. این مراحل گام به گام با شناسایی شروع می شوند و در نهایت با جایزه تعالی به پایان می رسند.

ادامه مطلب
تعریف مدل تعالی منابع انسانی
تعریف مدل تعالی منابع انسانی
*تعریف مدل تعالی منابع انسانی*

در دنیای امروزی، همه چیز به سرعت در حال تغییر و تحول است. به صورتی که وابستگی میان کشورها، اجتماعات، سازمان ها و اقتصاد به طرز پیچیده ای رو به افزایش می باشد. به همین خاطر تمام سازمان ها برای اینکه بتوانند در چنین شرایط رقابتی ای در بازار باقی بمانند، لازم است تا بهبود پیدا کنند و دست به نوآوری های مختلفی بزنند. همین جاست که مسئله مدل تعالی منابع انسانی اهمیت پیدا می کند. در واقع این مدل به سازمان ها کمک می کند تا پیچیدگی های این دنیای رقابتی را مدیریت کنند.

ادامه مطلب