متغیرهای سازمانی و داخلی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی
متغیرهای سازمانی و داخلی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی
*متغیرهای سازمانی و داخلی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی*

تمامی مدیران سازمان ها باید عوامل موثر و متغیرهایی را که روی امور درونی سازمان از جمله برنامه ریزی منابع انسانی، اثرگذار هستند، شناسایی کنند. به این صورت می توانند با وضعیت پیش آمده خود را انطباق دهند. همچنین از فرصت هایی که توسط شناخت این وضعیت به دست آورده اند، بهره ببرند.

در واقع عوامل بسیار مختلفی بر روی کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی اثر می گذارد. برخی از این عوامل داخلی هستند و درون سازمان رخ می دهند. برخی دیگر از این عوامل خارجی هستند و تاثیرات خود را از محیط خارج از سازمان می گذارند. در ادامه به بررسی تمامی این عوامل خواهیم پرداخت.

عوامل مختلف داخلی و خارجی بر روی برنامه ریزی منابع انسانی اثرگذار هستند.
*عوامل مختلف داخلی و خارجی بر روی برنامه ریزی منابع انسانی اثرگذار هستند*

عوامل داخلی که بر روی برنامه ریزی منابع انسانی اثر گذار هستند عبارتند از:

  • تاثیر مقاصد و ماموریت های سازمان بر برنامه ریزی منابع انسانی:

 تمامی سازمان ها در هر سطحی که قرار داشته باشند باید شناخت درستی از ماموریت ها و مقاصد خود داشته باشند. تا به این ترتیب بتوانند اهداف هماهنگی با این مقاصد و ماموریت ها برای خود انتخاب کنند. مقاصد و ماموریتها عامل اصلی ای هستند که بر روی کارکرد منابع انسانی موثر هستند.

  • تاثیر راهبردها بر برنامه ریزی منابع انسانی:

عامل بعدی موثر بر روی برنامه ریزی های منابع انسانی راهبردها هستند. در واقع برنامه های جامع و راهبردی، خود واحد کاملی به حساب می آیند که بر اساس آنها دسترسی به اهداف سازمان تضمین می شود. این برنامه ها کمک شایانی به تدوین و تنظیم باقی برنامه های سازمان می نمایند. مدیریت منابع انسانی در گذشته دخالت زیادی در تنظیم و تدوین برنامه ریزی های راهبردی نمی کرد. ولی امروزه نقش منابع انسانی از اهمیت زیادی برخوردار گشته است. به همین سبب نیز اهمیت برنامه های راهبردی مدیریت منابع انسانی مشخص شده است.

  • تاثیر خط مشی ها بر برنامه ریزی منابع انسانی:

خط مشی ها و سیاست های سازمان برنامه عمومی و عملی سازمان به حساب می آیند. با وجود اینکه در سازمان ها خط مشی ها و سیاست های مختلفی وجود دارد که به تولید، بازاریابی و امور مالی و خدماتی مربوط می شود. اما مهمترین خط مشی های سازمانی در رابطه با مدیریت منابع انسانی تدوین می گردند.

  • تاثیر اندازه و ساختار سازمان بر برنامه ریزی منابع انسانی:

 سازمان ها مجموعه ای هستند که توسط اندیشه های مختلف و با نیت تحقق یافتن اهداف مشخص طراحی می گردند. هر چقدر که سازمان ها رشد کنند و توسعه پیدا کنند، تخصص گرایی در وظایف آنها از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. طبق همین رشد و گسترش به وجود آمده در سازمان، به صورت تدریجی اهمیت مسئله آموزش و به وجود آورد یک واحد برای این موضوع مشخص می شود. برخی از محققان علم مدیریت به مطالعه رابطه میان اندازه و ساختار سازمان پرداخته اند. این افراد بر این باورند که سازمان هایی که سلسله مراتب بلندتری دارند و از بخش ها و مکان های جغرافیایی بیشتری برخوردار هستند، امکان جذب، کارمندیابی و جا به جایی از داخل آنها بیشتر می باشد.

اندازه و ساختار سازمان، یکی از عوامل موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی می باشد.
*اندازه و ساختار سازمان، یکی از عوامل موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی می باشد*

تاثیر شرایط مالی سازمان بر برنامه ریزی منابع انسانی:

یکی دیگر از عوامل داخلی موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی، شرایط مالی سازمان می باشد. تمامی پرداخت های سازمانی از جمله بودجه ای که برای آموزش برآورد شده تا نسبت دستمزد ثابت شده و دیگر مسائل این چنینی همگی در گرو جریان نقدی و شرایط مالی سازمان هستند.

  • تاثیر فرهنگ سازمانی بر برنامه ریزی منابع انسانی:

در واقع فرهنگ سازمان، نظامی از اعتقادات، عادات و ارزش های مشترک در یک سازمان می باشد. این نظام دارای ساختاری رسمی است و در جهت ارائه هنجارهای رفتاری تعامل دارد. فرهنگ سازمان ها از یک سو به صورت پیوستاری از رفتارهای بسته بروز پیدا می کنند و از سوی دیگر به شکل رفتارهای باز خود را نمایان می سازند. مثلا چنانچه فرهنگ یک سازمان بر اساس رفتارهای باز، عمل کند، تصمیماتی که در سازمان گرفته می شوند به شکل مشارکتی هستند. به این ترتیب در این سازمان درجه اطمینان و اعتماد میان کارمندان بالا می رود. ارتباطات میان آنها بیشتر می شود و احساس تعلق و وفاداری و خلاقیت میان آنها افزایش پیدا می کند.

متغیرهای خارجی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی

همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، برنامه ریزی منابع انسانی علاوه بر اینکه از عوامل داخلی سازمان تاثیر می پذیرد، عوامل و متغیرهای خارجی نیز بر روی آن اثرگذار هستند. به همین خاطر مدیران سازمان ها باید این متغیرها را نیز شناسایی کنند و طرح ریزی هایی را انجام دهند که با ویژگی های بیرونی و خارجی مطابقت داشته باشد. مهمترین متغیرهای خارجی موثر بر برنامه ریزی های منابع انسانی عبارتند از:

  • تاثیر حکومت بر برنامه ریزی منابع انسانی:

قوانین و مقرراتی را که حکومت های تنظیم می کنند، بیشترین نقش در برنامه ریزی های منابع انسانی را ایفا می نمایند. تصویب قوانینی همچون قوانین بازخرید، بهره گیری کارمندان از فرصت های آموزشی، چگونگی مامور به تحصیل و قوانین درباره تعدیل منابع انسانی، باعث می شوند تا تنظیم سیاست های منابع انسانی تحت الشعاع قرار گیرند.

تدوین قوانین توسط حکومت ها روی برنامه ریزی منابع انسانی سازمان ها تاثیر می گذارد.
*تدوین قوانین توسط حکومت ها روی برنامه ریزی منابع انسانی سازمان ها تاثیر می گذارد*

تاثیر ملاحظات فرهنگی بر برنامه ریزی منابع انسانی:

عامل بعدی که بر روی این برنامه ریزی ها اثر می گذارد، آداب و رسوم، هنجارها، اعتقادات مذهبی، ارزش ها، زبان، نگرش، باورها و ادراک مردم جامعه است که معرف فرهنگ یک جامعه می باشند.

  • تاثیر ساختار و تغییرات جمعیتی بر برنامه ریزی منابع انسانی:

 یکی از چالش هایی که برنامه ریزی منابع انسانی با آن رو به رو است، بازار استخدام جهانی می باشد. در واقع ساختار جمعیتی هر یک از جوامع بر روی عرضه جاری نیروی کار در داخل سازمان ها موثر است. به همین خاطر هم باید مشخصات و تعداد نیروی کار موجود در بازار شناسایی گردد.

  • تاثیر سهامداران بر برنامه ریزی منابع انسانی:

 سهامداران از دیگر عوامل موثر بر برنامه ریزی های منابع انسانی به حساب می آیند. این افراد تا دهه شصت میلادی، به عنوان افرادی فعال در سازمان ها حاضر می شدند. ولی امروزه مدیریت، اداره فعالیت های سازمانی را بر عهده گرفته است. سهامداران نیز تنها گزارش های عملکرد سازمان را می شنوند و بر اساس آن نظرات خود را ارائه می دهند.

  • تاثیر مشتریان بر برنامه ریزی منابع انسانی:

استقبال مشتریان از خدمات و محصولات یک سازمان باعث بقا و رشد آن سازمان ها خواهد شد. همچنین این استقبال سود سازمان را افزایش می دهد. از همین رو سازمان ها باید به دنبال نیروی کار و منابع انسانی ای باشند که قادر به ارائه محصولات و خدمات با کیفیتی هستند.

این موارد تنها موارد موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی نیستند، بلکه تعدادی از این عوامل هستند که نسبت به باقی عوامل از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

مشتریان از خارج از سازمان بر روی برنامه ریزی منابع انسانی سازمان تاثیر می گذارند.
*مشتریان از خارج از سازمان بر روی برنامه ریزی منابع انسانی سازمان تاثیر می گذارند*

منابع:

https://www.iedunote.com/human-resource-planning

https://www.businessmanagementideas.com/human-resource-planning/factors-affecting-human-resource-planning/19956


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *