تدوین یک برنامه ریزی آموزشی موفق
تدوین یک برنامه ریزی آموزشی موفق
*تدوین یک برنامه ریزی آموزشی موفق*

برنامه ریزی آموزشی یکی از مهم ترین نظام های برنامه ریزی در هر سازمانی به حساب می آید. چنانچه کارمندان یک سازمان به درستی آموزش ببینند، می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. در نتیجه تولید سازمان، درآمد و سود آن افزایش پیدا می کند. در عین حال نیز ناکارآمدی ها، هزینه ها و ضایعات در سازمان کاهش پیدا می کنند.

ادامه مطلب
برنامه ریزی آموزشی چیست؟
برنامه ریزی آموزشی چیست؟
برنامه ریزی آموزشی چیست؟

سازمان ها برای اینکه بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند، نیاز به یک برنامه ریزی آموزشی دقیق برای تمامی اعضای سازمان دارند. در واقع برنامه آموزشی یک راهنما است که به مدیران کمک می کند تا هم زمان با یادگیری، اهداف سازمان را نیز عملی نمایند. مدیران سازمان ها به وسیله این برنامه ریزی مشخص می توانند، کارمندان خود را آموزش دهند. تا به این صورت آنها بتوانند کار خود را در سازمان آغاز نمایند. برنامه های آموزشی یکی از بخش های بسیار مهم و جدایی ناپذیر از توسعه منابع انسانی به حساب می آیند. این برنامه ریزی یک ابزار سازمان یافته است که برای توسعه مهارت های خاص با سطح استاندارد مشخص تدوین می گردد.

ادامه مطلب
دسته بندی مدیریت دانش
دسته بندی مدیریت دانش
*دسته بندی مدیریت دانش*

دیدگاه های مختلفی، مدیریت دانش را نسل بندی و تقسیم بندی نموده اند. به این صورت که چنانچه معیار این دسته بندی، همگرایی بین مدیریت دانایی و مدیریت فناوری باشد، این نسل بندی شامل مدیریت دانش سنتی، معنایی و هوشمند می شود. ولی در این مطلب مقصود از تقسیم بندی این فرایند، دسته بندی انواع مدیریت دانایی بر اساس مقیاس و حجم پروژه ها می باشد.

ادامه مطلب
مزایای مدیریت دانش چیست؟
مزایای مدیریت دانش چیست؟
مزایای مدیریت دانش چیست؟

مدیریت دانش با حروف اختصاری KM که مخفف Knowledge management می باشد، شناخته می شود. در واقع KM فرایندها و استراتژی های طراحی شده ای است که موجب شناسایی، ارزش گذاری، ساختاردهی و جذب دارایی های فکری سازمان می شود. این نوع از مدیریت کمک می کند تا دارایی های فکری سازمان در زمان و مکان مناسب میان افراد مناسب به اشتراک گذاشته شود. این موضوع سبب بهبود عملکرد سازمان  و ایجاد ارزش در آن می گردد. در بازار و دنیای اقتصادی امروز مزایای مدیریت دانایی بر هیچ سازمانی پوشیده نیست.

ادامه مطلب
آشنایی با مدیریت دانش
آشنایی با مدیریت دانش
*آشنایی با مدیریت دانش*

اکثر سازمان ها دارای یک سری مشکلات مشترک هستند. مشکلات و مسائلی که در دوره های زمانی مشخص و مکرر به وجود می آیند. بعضی از سازمان ها از روش منسوخ شده ای برای حل این مشکلات استفاده می کنند. مدیران سازمان نیز با وجود آگاهی از منسوخ بودن این روش ها، باز هم آنها را به کار می گیرند. همین جا است که بحث مدیریت دانش از اهمیت زیادی برخوردار می گردد.

ادامه مطلب
تاریخچه مدیریت دانش
تاریخچه مدیریت دانش
*تاریخچه مدیریت دانش*

پیش از آنکه بدانیم مدیریت دانش چیست و چه کاربردی دارد، بهتر است در مورد خاستگاه پیدایش و تکامل این فرآیند صحبت کنیم. مدیریت دانش به عنوان یک مفهوم جدید در دنیای مدرن امروزی ما شناخته نمی شود. بلکه چنانچه بخواهیم از قدمت واقعی این مفهوم صحبت کنیم، باید به تمدن های قدیمی رجوع نماییم.

ادامه مطلب
معیارهای مدل تعالی منابع انسانی چیست؟
معیارهای مدل تعالی منابع انسانی چیست؟
معیارهای مدل تعالی منابع انسانی چیست؟

سازمان ها برای سنجش و خودارزیابی به ابزار مناسب و ویژه ای احتیاج دارند که ساختاری مدیریتی داشته باشد. مدل تعالی منابع انسانی تمام این ویژگی ها را در خود را دارد و به عنوان یک ابزار مناسب مورد استفاده مدیران قرار می گیرد. اما مدل تعالی سازمانی دارای نه معیار است که ۵ معیار آن توانمندساز و چهار معیار دیگر نتیجه می باشند.

ادامه مطلب
مزایای مدل تعالی منابع انسانی
مزایای مدل تعالی منابع انسانی
*مزایای مدل تعالی منابع انسانی*

مدل تعالی منابع انسانی به عنوان یک چارچوب مدیریتی در سطح جهانی، باعث می شود تا سازمان ها بتوانند مسیر تغییر خود را اندازه گیری و به گونه ای ارزیابی کنند. همین موضوع سبب می شود تا مدیران و سازمان ها در پی توانمندسازی کسب و کار خود برآیند و پیشرفت کنند. در واقع مدل تعالی سازمانی، یک روش مناسب برای سنجش و ارزیابی نقاط قوت و ضعف یک سازمان است، و یک مجموعه از مفروضات منسجم و گسترده را که برای مدیریت سازمان ضروری است، فراهم می سازد. به این صورت که هر یک از مدیران در سازمان ها با در نظر گرفتن روش خود، از مدل تعالی سازمانی استفاده می کنند تا بهبود یابند و پیشرفت نمایند.

ادامه مطلب
تاریخچه مدل تعالی سازمانی
*تاریخچه مدل تعالی سازمانی*

مدل تعالی سازمانی برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ مطرح می گردد. هنگامی که یکی از موسسه های معروف ژاپنی به نام JUSE یکی از معروف ترین نظریه پردازان علم مدیریت را که دکتر ادوارد دمینگ نام داشت، برای سخنرانی در مورد زمینه های مختلف کیفیت دعوت می نماید. سخنرانی وی در این زمینه باعث می شود تا این موسسه ژاپنی در سال ۱۹۵۱ به پاس خدمات او یک جایزه در زمینه کیفیت بنیان گذاری کند، و نام آن را جایزه دمینگ بگذارد.

ادامه مطلب
مراحل دستیابی به مدل تعالی منابع انسانی
مراحل دستیابی به مدل تعالی منابع انسانی
*مراحل دستیابی به مدل تعالی منابع انسانی*

واژه تعالی به معنای کمال می باشد. تمامی افراد بشر قادر هستند تا به واسطه اعمال و عملکرد خود به تعالی دست پیدا کنند. در ادبیات علم مدیریت این واژه را می توان با کیفیت معادل دانست. در واقع خیلی از نظریه پردازان علم مدیریت کیفیت را شالوده سنگ تعالی می دانند. مدل تعالی منابع انسانی در یک چهارچوب خاص قرار دارد که با طی نمودن مراحل مختلفی می توان به آن دست پیدا نمود. این مراحل گام به گام با شناسایی شروع می شوند و در نهایت با جایزه تعالی به پایان می رسند.

ادامه مطلب