نوشته‌ها

دسته بندی مدیریت دانش
دسته بندی مدیریت دانش
*دسته بندی مدیریت دانش*

دیدگاه های مختلفی، مدیریت دانش را نسل بندی و تقسیم بندی نموده اند. به این صورت که چنانچه معیار این دسته بندی، همگرایی بین مدیریت دانایی و مدیریت فناوری باشد، این نسل بندی شامل مدیریت دانش سنتی، معنایی و هوشمند می شود. ولی در این مطلب مقصود از تقسیم بندی این فرایند، دسته بندی انواع مدیریت دانایی بر اساس مقیاس و حجم پروژه ها می باشد.

ادامه مطلب
داف مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟
داف مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟
داف مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟

به طور کلی و در سطح سازمانی، مدیریت دانش باعث افزایش بهره وری، نوآوری، کارایی و کیفیت می گردد. به همین خاطر هدف هر سازمانی از مدیریت نمودن دانایی و دانش خود این است که هر عملی که در سازمان صورت می پذیرد، به شکلی مدیریت گردد که روی عملکرد کارمندان تاثیر مثبتی داشته باشد.

ادامه مطلب
مزایای مدیریت دانش چیست؟
مزایای مدیریت دانش چیست؟
مزایای مدیریت دانش چیست؟

مدیریت دانش با حروف اختصاری KM که مخفف Knowledge management می باشد، شناخته می شود. در واقع KM فرایندها و استراتژی های طراحی شده ای است که موجب شناسایی، ارزش گذاری، ساختاردهی و جذب دارایی های فکری سازمان می شود. این نوع از مدیریت کمک می کند تا دارایی های فکری سازمان در زمان و مکان مناسب میان افراد مناسب به اشتراک گذاشته شود. این موضوع سبب بهبود عملکرد سازمان  و ایجاد ارزش در آن می گردد. در بازار و دنیای اقتصادی امروز مزایای مدیریت دانایی بر هیچ سازمانی پوشیده نیست.

ادامه مطلب
آشنایی با مدیریت دانش
آشنایی با مدیریت دانش
*آشنایی با مدیریت دانش*

اکثر سازمان ها دارای یک سری مشکلات مشترک هستند. مشکلات و مسائلی که در دوره های زمانی مشخص و مکرر به وجود می آیند. بعضی از سازمان ها از روش منسوخ شده ای برای حل این مشکلات استفاده می کنند. مدیران سازمان نیز با وجود آگاهی از منسوخ بودن این روش ها، باز هم آنها را به کار می گیرند. همین جا است که بحث مدیریت دانش از اهمیت زیادی برخوردار می گردد.

ادامه مطلب
تاریخچه مدیریت دانش
تاریخچه مدیریت دانش
*تاریخچه مدیریت دانش*

پیش از آنکه بدانیم مدیریت دانش چیست و چه کاربردی دارد، بهتر است در مورد خاستگاه پیدایش و تکامل این فرآیند صحبت کنیم. مدیریت دانش به عنوان یک مفهوم جدید در دنیای مدرن امروزی ما شناخته نمی شود. بلکه چنانچه بخواهیم از قدمت واقعی این مفهوم صحبت کنیم، باید به تمدن های قدیمی رجوع نماییم.

ادامه مطلب