نوشته‌ها

فسخ قرارداد کار چیست؟
فسخ قرارداد کار چیست؟
فسخ قرارداد کار چیست؟

قرارداد کاری، قراردادی است که بر اساس آن نیروی کار متعهد به انجام یک کار خاص در مقابل دریافت دستمزد می شود. این قرارداد بین دو طرف کارفرما و نیروی کار منعقد می گردد. اما ممکن است به دلایل مختلفی هر کدام از طرفین در حین انجام کار و پیش از به اتمام رسیدن آن، تصمیم به خاتمه قرارداد بگیرند. فسخ نمودن یک قرارداد و خاتمه بخشیدن به آن بدون هیچ دلیل موجه و رعایت شرایط قانونی امکان پذیر نمی باشد. این کار سبب از دست دادن مزایای قانون کار می گردد. به همین خاطر طرفین قرارداد تحت شرایط خاصی  دست به این اقدام می زنند.

ادامه مطلب