نوشته‌ها

انواع برنامه ریزی آموزشی برای منابع انسانی
انواع برنامه ریزی آموزشی برای منابع انسانی
*انواع برنامه ریزی آموزشی برای منابع انسانی*

در عصر حاضر برنامه ریزی آموزشی بخش جدایی ناپذیر توسعه منابع انسانی سازمان به حساب می آید. این برنامه های آموزشی باعث می شود تا فرصت های پیشرفت و توسعه در سازمان تقویت گردند و کارمندان توانمند در سازمان حفظ شوند. برنامه آموزشی سازمان فرصت مناسبی برای صیقل دادن مهارت های افراد و کسب دانش بیشتر توسط آنها می باشد. در سازمان ها انواع مختلفی از برنامه ریزی های آموزشی وجود دارد که در این مطلب به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب