نوشته‌ها

انواع برنامه ریزی آموزشی
انواع برنامه ریزی آموزشی
*انواع برنامه ریزی آموزشی*

انواع مختلفی از برنامه ریزی آموزشی برای سازمان ها وجود دارد. تنظیم هر برنامه سازمانی نیز به دلیل آموزش کارکنان یک سازمان و گروهی که باید تحت آموزش قرار بگیرند، بستگی دارد. چرا که کارمندان یک سازمان در هر سطحی که قرار داشته باشند، نیازمند یادگیری و کسب دانش و مهارت های جدید می باشند. چه مسئولیت مشاغلی ساده را بر عهده داشته باشند، چه مسئول مشاغلی پیچیده باشند، باید همواره در پی بهبود و به روز رسانی آنها باشند.

ادامه مطلب