نوشته‌ها

مزایای مدیریت دانش چیست؟
مزایای مدیریت دانش چیست؟
مزایای مدیریت دانش چیست؟

مدیریت دانش با حروف اختصاری KM که مخفف Knowledge management می باشد، شناخته می شود. در واقع KM فرایندها و استراتژی های طراحی شده ای است که موجب شناسایی، ارزش گذاری، ساختاردهی و جذب دارایی های فکری سازمان می شود. این نوع از مدیریت کمک می کند تا دارایی های فکری سازمان در زمان و مکان مناسب میان افراد مناسب به اشتراک گذاشته شود. این موضوع سبب بهبود عملکرد سازمان  و ایجاد ارزش در آن می گردد. در بازار و دنیای اقتصادی امروز مزایای مدیریت دانایی بر هیچ سازمانی پوشیده نیست.

ادامه مطلب