نوشته‌ها

تاریخچه مدیریت دانش
تاریخچه مدیریت دانش
*تاریخچه مدیریت دانش*

پیش از آنکه بدانیم مدیریت دانش چیست و چه کاربردی دارد، بهتر است در مورد خاستگاه پیدایش و تکامل این فرآیند صحبت کنیم. مدیریت دانش به عنوان یک مفهوم جدید در دنیای مدرن امروزی ما شناخته نمی شود. بلکه چنانچه بخواهیم از قدمت واقعی این مفهوم صحبت کنیم، باید به تمدن های قدیمی رجوع نماییم.

ادامه مطلب