نوشته‌ها

آشنایی با مدیریت دانش
آشنایی با مدیریت دانش
*آشنایی با مدیریت دانش*

اکثر سازمان ها دارای یک سری مشکلات مشترک هستند. مشکلات و مسائلی که در دوره های زمانی مشخص و مکرر به وجود می آیند. بعضی از سازمان ها از روش منسوخ شده ای برای حل این مشکلات استفاده می کنند. مدیران سازمان نیز با وجود آگاهی از منسوخ بودن این روش ها، باز هم آنها را به کار می گیرند. همین جا است که بحث مدیریت دانش از اهمیت زیادی برخوردار می گردد.

ادامه مطلب