مطالب توسط

,

مدیریت استراتژیک چیست؟

در بازار رقابتی امروزه، مدیریت استراتژیک، می تواند مسیری برای پیشرفت و منحصر به فرد بودن یک سازمان در میان رقبای خود باشد. مدیریت استراتژیک، یک روند دائمی و عضوی همیشگی برای یک سازمان است. چرا که شما می توانید با ارزیابی همیشگی آن، اشتباهات و خطاهای سازمان را شناسایی کنید و از آنها جلوگیری نمایید.

,

تاریخچه استراتژی

استراتژی، مفهومی نیست که تازه به وجود آمده باشد. این لغت ریشه در اساطیر دارد، اما به مرور زمان مفهوم آن تغییر می کند و گسترده تر می شود. امروزه این لغت هم در مسائل نظامی کاربرد دارد، هم در سازمان ها و مسائل مدیریتی. هر دو این رشته ها، یک هنر محسوب می شوند و استراتژی دستیابی به موفقیت در هر دو این رشته ها را هموار می کند.

,

سیستم پاداش و انگیزش منابع انسانی

اعطای پاداش و انگیزش منابع انسانی، به کارمندان احساس مهم بودن می دهد. کارکنان با دریافت پاداشی که بر اساس ارزیابی صحیح عملکرد آنها است، احساس تعهد بیشتری نسبت به سازمان پیدا می کنند و وظایف خود را با انرژی بیشتری به عهده می گیرند و پیشبرد اهداف سازمان را با کیفیت بهتری ممکن می سازند.

, ,

تعریف استراتژی منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی، در واقع تعیین سیاست هایی هماهنگ با اهداف سازمان است، که برای منابع انسانی تنظیم می شود. این استراتژی ها باعث بهبود کارایی کارمندان و در نتیجه بهره وری برای سازمان می شود. استراتژی ها در ابتدا با توجه به رویکردها و مدل های متفاوتی که دارند، تنظیم می شوند و سپس با نظارت مدیران منابع انسانی به اجرا در می آیند.

,

برنامه ریزی منابع انسانی چیست؟

لزوم وجود برنامه ریزی منابع انسانی بر هیچ سازمانی پوشیده نیست. این برنامه ریزی با پیش بینی نیازهای سازمان، نیل به اهداف بلند مدت آن را ممکن می سازد و هم برای زمان حال سازمان مفید است و هم با پیش بینی های دقیق خود نیازهای آینده سازمان را نیز برطرف می کند.

,

آشنایی با مدیریت منابع انسانی

وجود مدیریت منابع انسانی یکی از ملزومات هر سازمان یا شرکت با هر اندازه وسعت، است. برقراری تعادل و تعامل بین اهداف سازمان و خواسته های کارمندان رسالت اصلی این مدیران است. بهترین مدیران منابع انسانی، افرادی هستند که قادر باشند کلیه عوامل سازمان را به عنوان یک تیم و یک خانواده بزرگ برای دستیابی به اهداف سازمان گرد هم جمع آورند.

,

توصیف و تعریف مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی از سرمایه های اصلی یک سازمان محسوب می شوند که در مسیر پیشبرد اهداف آن سازمان گام بر می دارند. معنای این واژه در دو سطح کلان و خرد تعریف شده است. که در سطح کلان، منابع انسانی بخشی است که وظایف و نقش های مختلفی بر عهده دارد.