4,900,000 تومان 1,900,000 تومان

دوره حضوری برنامه ریزی، این بار در مشهد (هماهنگی رزور ۰۹۱۰۵۱۰۹۰۳۳ در تلگرام)

دوره دانه به منظور هدف‌گذاری، برنامه ریزی و عملگرایی برای افراد پیشرفت‌گرا، توسعه گر و یادگیرنده تهیه شده است.

دوره نظم دهی و برنامه ریزی
دوره دانه

4,900,000 تومان 1,900,000 تومان

داستان دانه: